top of page

ASIA

CLAUDI PTOLEMEU

CLAUDI PTOLOMEU

Contorns antics

PRIMA ASIAE TABULA.

PONTUS et BITHYNIA, ASIS PROPRIA, LYCIA, GALATIA, PAMPHYLIA, CAPPADOCIA, ARMENIA MINORIS, CILICIA  

TERTIA ASIAE TABULA.

COLCHIS, IBERIA, ALBANIA, ARMENIA MAIORIS

QUINTA ASIAE TABULA.

MEDIA, ASSYRIA, SUSIANA, PERSIS, HYRCANIA, PARTHIA, CARMANIA DESERTA

SEPTIMA ASIAE TABULA.

SCYTHIA INTRA IMAUM MONTEM, MARGIANA, BACTRIANA, SOGDIANA, SACARUM

NONA ASIAE TABULA.

ARIA, PAROPANISADE, DRANGIANA, ARACHOSIA, GEDROSIA

UNDECIMA ASIAE TABULA.

INDIA EXTRA GANGEM, SINARUM

SECUNDA ASIAE TABULA.

SARMATIA ASIATICA 

QUARTA ASIAE TABULA.

CYPRUS INSULA, SYRIA, IUDEA vel PALESTINA, ARABIA PETREA, ARABIA DESERTA, MESOPOTAMIA, BABYLONIA

SEXTA ASIAE TABULA.

ARABIA FELIX, CARMANIA

OCTAVA ASIAE TABULA.

SCYTHIA EXTRA IMAUM MONTEM, SERICA

DECIMA ASIAE TABULA.

INDIA INTRA GANGEM

DUODECIMA ET ULTIMA  ASIAE TABULA.

TAPROBANE INSULA

Contorns moderns

PLINI EL VELL

PLINI EL VELL

ESTRABO

ESTRABÓ

RESTE D'AUTORS

RESTE D'AUTORS

BASE DE DADES

BASE DE DADES

bottom of page