BIOGRAPHICA

En aquest apartat, Biographica, apareixen curtes biografies de diversos naturalistes, científics, geògrafs, historiadors o viatgers que apareixen en els meus treballs i pels que sento una gran admiració; sense la seva aportació jo no hauria escrit res.

​La majoria d’aquests personatges varen ser molt reconeguts en el seu moment, es tractava d’autors de gran vàlua i savis per extensió. En el cas dels més antics, les seves opinions i observacions, d’innegable erudició, varen ser mantingudes amb fervor i de forma indiscutible durant segles. Actualment, en molts casos, romanen en un discret i injust oblit i ha estat per a mi un honor rescatar-los i admirar la seva obra.

 

El sentit d’aquestes biografies s’entén bé si llegim el fragment de que Jeann-Louis-Marc Alibert, un dels fundadors de la dermatologia francesa, va escriure en la introducció de la seva obra Dissertation sur les fièvres pernicieuses ou ataxiques intermittentes, publicada l’any 1807: “No dubto que els que vinguin després de mi, agreguin algun els fets que jo he reunit, com jo mateix he agregat als que vaig trobar en les obres dels meus antecessors. Les ciències no es completen més que pels treballs reunit dels observadors que es succeeixen en la duració dels segles, i no és donat a un home solament el profunditzar enterament un punt qualsevol dels coneixements humans”.

A

B

C

D

F

G

I

K

L

M

N

P

R

S

T